புதிரான உலகம்...Puthir.Com
Browsing Tag

வெளிநாட்டுப் பெண்

கபாலி வசனங்களை வெறித்தனமாக பேசும் வெளிநாட்டுப் பெண்!… இன்னும் முடியாத கபாலி காய்ச்சல்…

சில மாதங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் அதிகமாக உபயோகிப்படுத்திய வார்த்தை எது என்று கேட்டால் உடனே நம் நினைவிற்கு வருவது கபாலி என்று தான் வரும். அந்த அளவிற்கு அனைவரையும் கபாலி…
Read More...