புதிரான உலகம்...Puthir.Com
Browsing Tag

சுகப்பிரசவம்

கர்ப்பிணி பெண்ணின் உடல் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

கர்ப்பக்காலத்தில் பெண்களின் எடையானது, மிகக்குறைவாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட எடைக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அது தாய் மற்றும் குழந்தை ஆகிய இருவரையும் பாதிக்கும்.
Read More...