புதிரான உலகம்...Puthir.Com
Browsing Tag

கருப்பை

இரண்டு பெண்ணுறுப்பு கொண்ட பெண்..! இயற்கை நிகழ்த்திய அதிசயம்..! குழம்பி போன டாக்டர்கள்!

அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் கிறிஸ்டா. இவரது 12 ஆவது வயதில் மருத்துவப் பரிசோதனையின் போது இரண்டு பெண்ணுறுப்புகள் இருந்திருக்கிறது. அதில் ஒன்று மற்ற பெண்களைப் போன்று நார்மலாகவும்,…
Read More...