புதிரான உலகம்...Puthir.Com
Browsing Tag

ஆணுறை

ஆண்களே, ஒரே ஒரு ஊசி – ஒரு வருடம் தாங்கும் : தயாராகுங்க

சமூகத்தில் பாலுறவு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன. இந்த பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்துவதில் ஆணுறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
Read More...

ஒலும்பிக் நகரில் இரவில் நடந்த நடந்த சில காம லீலைகள்- ஒரு ஆணுக்கு 42 ஆணுறை விகிதம் இருந்ததாம்

நடந்து முடிந்திருக்கிற ரியோடி ஜெனீரோ ஒலிம்பிக் போட்டி, ஸிகா வைரஸ், சுகாதாரச் சீர்குலைவு, பிக்பாக்கெட் தொந்தரவு போன்ற அச்சங்களைத் தாண்டி சில உச்சங்களையும் தொட்டிருக்கிறது. அந்த…
Read More...