புதிரான உலகம்...Puthir.Com

பட்டு புடவைகளை எப்படி பாதுகாப்பது..? படிங்க..அசத்துங்க…!!!

0 46

பட்டுப் புடைவைகளை பாதுகாப்பது எப்படி? இதோ சில ஐடியாக்கள்…

பண்டிகை காலங்களில். பட்டுப் புட வை கட்டுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும். கட்டியபின் பின் அவற்றை பாதுகாப்பது அவசியம். இதோ சில ஐடி யாக்கள்…

* பட்டுத் துணிகளை சோப்புப் போட்டு நீண்ட நேரம் ஊற வைப்ப தையும், அல சும் போது முறுக்கிப் பிழிவதையும் தவிர்க்கவேண்டும். அடித்துத் துவைப்ப தும் கூடாது.

* துவைத்து உலர்த்தும் போது, வெயிலில் உலர்த்தாமல், நிழலில்,

காற்றில் படும்படி போடுவது நல்லது

* பட்டுப் புடவையை இஸ்திரி செய்யும் போது, அதன் மீது சுத்தமான வெள்ளைத் துணி யைப் போட்டோ அல்லது புடவையைத் திரு ப்பி வைத் தோ, மிதமான சூட்டில் இஸ் திரி செய்ய வேண்டும்.

* புதிதாக வாங்கும் பட்டுப் புடவைகளை, ஒரு ஆண்டுக்குள் துவைக்க வேண்டியது அவசியம். முதலில் துவைக்கும் போது, சோ ப்பு போடாமல், நல்ல தண்ணீரில், உடல் பகு தியைத் தனியாக வும், பார்டர் பகுதியைத் தனியாகவும் அலச வேண்டும்.

* பட்டுப் புடவைகளை வாஷிங் மிஷினில் போட்டுத் துவைப்பதைவிட, கையால் துவை ப்பதே மேல்.

* பட்டுப் புடவைகளை, காற்று புகாத பாலிதி ன் கவர்களில் வைப் பது நல்லதல்ல; துணிப் பையில் போட்டு வைப்பது தான் நல்லது.

* பூச்சிகளை விரட்டும் நாப்தலின் உருண் டைகளை, பட்டுப் புட வை களின் மேல் போட்டு வைக்கக் கூடாது. பட்டுப் புட வைகள் கெட்டுப் போக, அது ஒரு காரண மாக அமைகிறது.

* ஒவ்வொரு முறை உடுத்திய பின்பும், பட்டுப் புடவையைத் துவை க்க வேண்டு ம் என்பதில்லை. உடுத்திய பின் காற்று படும் இடத்தில் புடவை யை வை த்து, பின் இஸ்திரி செய்தால் போ தும்.

* ஒருபடி தண்ணீரில், ஒரு தேக் கரண்டி கிளிசரினை கலந்து, பட் டுத் துணிகளை அலசி உலர்த்தி னால், சுருங்காமல், இழைகள் விலகாம ல் இருக்கும்.

*பட்டுப்புடவையில் எண்ணெய் கறை இருந்தால், சந்தனத்தை கறையின்மீது தட வி, சிறிது நேரம் கழித்து, அந்த இடத்தை மட்டும் நீரில் கழுவவும்.

நன்றி -பனிப்புலம்