புதிரான உலகம்...Puthir.Com

“ஹாலிவுட்டில் நடக்கும் தப்புகள்” இவை தான் வீடியோ இணைப்பு

0 26

நம்ம ஊரில் மட்டும் அல்ல . ஹாலிவுட்டில் கூட , சினிமா படங்கள் எடுக்கும்போது பல விபத்துகள் நிகழ்கிறது. சில உதாரணங்கள் இவை தான்.