புதிரான உலகம்...Puthir.Com

ஜீன்ஸ் விளம்பரத்திற்காக சூப்பர் மாடல் முழு நிர்வாணமாகினார்- கறுப்பு வெள்ளை புகைப்படம் வெளியானது !

0 20

மேற்கு உலகில் கொடிகட்டிப் பறக்கும் சூப்பர் மாடல், இறீனா ஷேக் ஒரு ஜீன்ஸ் விள்மபரத்திற்காக முழு நிர்வாணமாகிவிட்டார். நம்ம ஊரில் 30 வயசு கடந்தா, ஆண்டி என்று தான் அழைப்பார்கள். ஆனால் இந்த 30 வயசு இறீனாவை ரசிக்கும் ஆண்கள் 18 வயதுடையவர்களாகவே உள்ளார்கள். புகைப்படங்கள் இணைப்பு.

VUUKLE_EMOTE_IFRAME = "180px"