புதிரான உலகம்...Puthir.Com
Browsing Category

Talent

காதலியை பார்க்க மறுத்த காதலனுக்கு ஏற்பட்ட நிலை: இனி விளையாடாதீர்கள்

ஈழத்தமிழர்களின் திறமை தற்போது எல்லை தாண்டி பலராலும் அறியப்பட்டு வருகின்றது. இந்நிலையில் இந்த தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் தினத்தை முன்னிட்டு ரோமியோ ஆல்பத்தை P.X.Calis…
Read More...

சிறு வயது ஞாபகங்களை மீட்டி பார்க்க வைத்த கிள்ளி நுள்ளி

சிறுவயதில் கண்டிப்பாக நாம் உட்கார்ந்து விளையாடி இருப்போம்! காலக்கட்டத்தில் வளர வளர அந்த சிறுவயதில் பிடித்த பாடல் விளையாட்டுகளை அப்படியே மறந்தும் போனோம்.
Read More...