புதிரான உலகம்...Puthir.Com

180 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் காரின் கண்ணாடியில் வந்து விழுந்த பாரிய டயர் !! நடந்தது என்ன ??

0 7

180 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் காரின் கண்ணாடியில் வந்து விழுந்த பாரிய டயர் !! நடந்தது என்ன ??